• Haberler
  • Kültür Sanat
  • Tuğrulca : '1883–1884 yılında Malatya'da 303 Öğrencinin Kayıtlarına Ulaşıyoruz'

Tuğrulca : '1883–1884 yılında Malatya'da 303 Öğrencinin Kayıtlarına Ulaşıyoruz'

Malatya Kent Konseyi Kültür Mirası Okulu eğitimlerine devam ediyor. Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda yapılan dördüncü dersin konuğu Tarihçi-Yazar Orhan Tuğrulca oldu. Tuğrulca, 'Malatya'da Eğitim Tarihi ve Cumhuriyete Geçiş Döneminde Karşılaştırmalı Değerlendirmeler' hakkında bilgi verdi.

Son Dakika: Malatya Kent Konseyi Kültür Mirası Okulu eğitimlerine devam ediyor. Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda yapılan dördüncü dersin konuğu Tarihçi-Yazar Orhan Tuğrulca oldu. Tuğrulca, “Malatya’da Eğitim Tarihi ve Cumhuriyete Geçiş Döneminde Karşılaştırmalı Değerlendirmeler” hakkında bilgi verdi.

Cumhuriyet öncesi genel bir değerlendirme yapan Tuğrulca, “1516 yılında Malatya’nın Osmanlı hâkimiyetine girdikten kısa bir süre sonra yani 1530 – 1560 döneme ait bazı veriler var. Söz konusu bu verilerde Malatya merkezde dört medresenin faaliyette olduğunu görüyoruz. Ortaöğretim kısmen yükseköğretime tekabül eden bu medreselerde tam olarak kaç öğrencinin eğitim gördüğünü bilmiyoruz. Bir müderrise düşen en fazla 15-20 öğrenci üzerinden bir tahmin yürütülebilmektedir. Aynı değerlendirmeyi ilköğrenim çağındaki çocuklar içinde yapmak mümkündür. Cami ve mescit çevresinde yapılan bu eğitimin mevcut öğrenci sayısını bilmediğimiz gibi eğitim çağına gelmiş çağ nüfus hakkında da bilgi sahibi değiliz. Örneğin söz konusu tarihlerde 29 adet mahallede ve her bir mahalle veya mescitte en fazla 30 öğrenci üzerinden ancak bir sayı elde etme imkânı olsa bile çağ nüfusunun hangi oranda eğitime erişim sağladığı konusunda veri elde edemiyoruz” dedi.

1883- 1884 yılına ait Malatya’da 11 tane medresenin olduğunu söyleyen Tuğrulca, “Bu dönemde artık öğrenci sayısını görüyoruz. Medreseler yani orta öğretim ve kısmen yükseköğretime tekabül eden 303 tane öğrencinin olduğuna kayıtlarda ulaşıyoruz. Aynı dönemlerde Gayrimüslim nüfusun eğitim durumu ile Müslüman toplumun eğitim durumu hakkında da bilgi veren Tuğrulca, “Mevcut nüfus, okul ve öğrenci sayısı gibi kısıtlı veriler üzerinden bir okuma yaptığımızda Gayrimüslimlerde okullaşma oranı %27,7 olarak karşımıza çıkarken Müslümanların okullaşma oranı: %6,6 olarak gerçekleşmiştir” diye ifade etti.

1914 Yılına Kadar Bir İstatistik Bilgi Yok Elimizde

1900’lü yıllara kadar modern anlamda bir istatistik oluşturulmadığını ifade eden Tuğrulca, “İlk detaylı istatistik olarak kayda geçen 1914 yılı eğitim istatistikleri ile Cumhuriyetin devraldığı eğitim durumu hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Söz konusu bu istatistiklerde Malatya’da çağ nüfusun ancak ℅5,4 ü okula gidebiliyorken Osmanlı genelinde bu oran ℅8,3 olarak geçekleşiyor.

Eğitim ile savaşın kaybedilmesi arasındaki ilişkiye de örnek veren Tuğrulca, Cihan Harbi başladığında 2 milyon850 bin civarında askerin silahaltına alındığını bunlardan yaklaşık 300 bin kadarının esir ya da firar ettiğini belirtti. 1940 yılına kadar olan eğitim istatistiklerinden örnekler veren Tuğrulca’nın programı soru-cevap bölümü ile sona erdi

Bakmadan Geçme